Linker  Tips

http://www.byggogbevar.no/ Bygg og Bevar er et nettsted driftet av et samarbeid mellom Byggenæringens Landsforening og Miljøverndepartementet.


http://www.hvaler.kommune.no/Tjenester/Byggesak-og-eiendom/ Planlegger du å sette opp hus, hytte, næringsbygg eller utføre endringer (tiltak) på eiendommen din? Har du spørsmål om boplikt eller tildeling av adresse? Ønsker du å få tomten din oppmålt eller andre tjenester som gjelder eiendommen din? 


https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Bygg-og-arealbruk-2/Byggesak---ny/ Planlegger du å sette opp hus, næringsbygg eller utføre mindre tiltak på eiendommen din? Til venstre finner du en veiledningsmeny som kan hjelpe deg i gang med prosessen


Direktoratet for byggkvalitet Her finner du all informasjon vedrørende byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak.
(tidligere Statens Bygningstekniske Etat).


Forbrukerrådets boligportal Forbrukerrådet har laget en egen portal kun med boligrelatert innhold. Her finner du alt du trenger å vite om å bygge ny bolig, kjøpe nyoppført bolig og renovere bolig.


Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI) Informasjonskontoret for farge og interiør er et nøytralt informasjonskontor som blant annet gir ideer og inspirasjon til fornyelse og oppussing av hus og boliger.


Lovdata Her finner du mye informasjon vedrørende lover og regler. Blant annet oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale.


Kilde: byggmesterforbundet© Hvaler Håndverk AS 2013